Ostatná kovovýroba

Ostatní kovo

Výrobný program jednoúčelových strojov a zariadení je výhradne zákazkový – ku každej objednávke pristupujeme individuálne na základe Vašich požiadaviek. Pri konzultácií s Vami využívame dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby jednoúčelových strojov a zariadení. Výberom kvalitných materiálov a komponentov ako aj dokonalým spracovaním počas výrobného procesu dosahujeme vysoké úžitkové vlastnosti strojov a zariadení pre Vás. Dôraz kladieme näjma na jednoduchú obsaluhu, čistenie a údržbu strojov a zariadení. Výroba prebieha buď podľa Vašej výkresovej dokumentácie, alebo po vytvorení vlastnej dokumentácie podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

Profil

mapa3

Rodinná firma KNIKOV s.r.o. bola založená v Máji 2003. Jej počiatočným zámerom bola zámočnícka malosériová výroba, ktorá postupom času sa vykryštalizovala na subdodávky výrobkov pre silné európske spoločnosti, ako Vitra Gmbh, Pellenc s.r.o., alebo NN Slovakia s.r.o.. Neskôr to boli projekty pre automobilový priemysel na Slovensku a v Českej republike. Od úplného počiatku sa zaoberá výrobou a vývojom kozubových vložiek a pecí, ktoré sú umiestňované nielen lokálne ale i na celom Slovensku. Výrobky sú certifikované TSU Piešťany s opravením pre všetky krajiny EU.

Konštrukcia

konstrukce

Výrobný program jednoúčelových strojov a zariadení je výhradne zákazkový – ku každej objednávke pristupujeme individuálne na základe Vašich požiadaviek. Pri konzultácií s Vami využívame dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby jednoúčelových strojov a zariadení. Výberom kvalitných materiálov a komponentov ako aj dokonalým spracovaním počas výrobného procesu dosahujeme vysoké úžitkové vlastnosti strojov a zariadení pre Vás. Dôraz kladieme näjma na jednoduchú obsaluhu, čistenie a údržbu strojov a zariadení. Výroba prebieha buď podľa Vašej výkresovej dokumentácie, alebo po vytvorení vlastnej dokumentácie podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

konstrukce2

Kontakt